ÜRÜNLERİN ETİKETLENMESİ

• ORGANİK ÜRÜNLERİN ETİKETLENMESİ:
Organik ürünlerin Etiketlenmesinde genel kurallar;
ETİKET ÜZERNİDE

  • Üzerinde ürünün adı ve açıkça organik ürün olduğu belirtilmelidir.
  • Ürünün hasat yılı, kime ait olduğu ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ve Eklerine uygun olarak üretilmiş veya satın alınmış olduğu belirtilmelidir.
  • Organik ürün logosu bulunmalıdır.
  • Kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşunun adı, logosu ve sertifika numarası bulunmalıdır..
  • Kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşunun Komite tarafından verilmiş kod numarası bulunmalıdır..
  • Ürünün içeriği tam liste halinde yer almalıdır.
  • Organik ürünün Türk Malı olduğu belirtilmelidir.
  • Organik ürünün üretim yeri, üretim ve son kullanma tarihi belirtilmelidir. Ürün etiketinde organik kelimesinin kullanılması; ekolojik, biyolojik, işlenmiş üründe doğal kelimelerinin kullanımıyla eşdeğerdir
  • Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin hükümlerine göre üretilmeyen ürün etiketinde, bu Yönetmeliğe uygun üretildiği, hazırlandığı, işlendiği, ambalajlandığı, depolandığı ima ve beyan edilemez. Böyle ürünler için organik tarımsal ürün olarak marka, patent ve tescil alınamaz. Organik olduğunu ima eden bio, eko, işlenmiş üründe doğal gibi ön ekler de kullanılamaz. Bu ürünler organik ürün olarak tanıtılamaz. İşlenmiş ürünlerde doğal tanımının kullanılması ürünün organik olarak üretildiğini ifade ed.
  • Organik ürün etiketi kullanacak olanlar; ürünün organik olduğunun tespit edilmesi için bir kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşuna başvurur. Kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşu gerekli incelemeleri yapar, gerekli sertifikaları düzenler ve durumu Komiteye bildirir. Komite; Kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşundan aldığı bilgi ve belgeleri Bakanlığın ilgili Genel Müdürlüğüne yasal izin için verir.

      DETAYLI BİLGİ İÇİN LÜTFEN FİRMAMIZLA İLETİŞİME GEÇİN >

ÜRÜNLERİN TAŞINMASI ÜRÜNLERİN DEPOLANMASI ÜRÜNLERİN PAZARLANMASI ÜRÜNLERİN İŞLENMESİ ÜRÜNLERİN AMBALAJLANMASI