LİSANS SERTİFİKA VE LOGOLARIN KULLANIMI :

        Bir ürünün belgelendirilmiş olduğunu göstermek için kullanılan ve gösterilen lisansların, belgelerin, uygunluk işaretlerinin veya herhangi bir başka yöntemin sahiplenilmesi belgelendirme programında tanımlandığı şekilde BIOTEAM’in kontrolü altındadır. Belge ve işaretlerin kullandırılmasına ilişkin düzenlemelerde ISO/IEC Guide 23 ve ISO/IEC 17030 (üçüncü taraf işaretlerinin kullanımı için klavuz) göre esas alınmaktadır. Dokümantasyonda veya halka açık yayınlardaki reklamlar, kataloglar ve diğer yöntemlerde belgelendirme sistemine ait yanlış referanslar veya bir ürünün belgelendirildiğine dair lisans, belge ve uygunluk işaretinin yanıltıcı kullanımı durumunda yapılacak işlemler tanımlanmıştır. Bu işlemler, düzeltici faaliyetleri, sertifikanın geri çekilmesini, ihlalin kamuoyuna açıklanmasını ve gerektiğinde diğer yasal işlemleri de kapsar. Bu işlemlerin düzenlemesinde ilgili Bakanlık yönetmelikleri ve/ veya ISO/IEC Guide 27 kuralları dikkate alınır. .

.