LİSANS ÜCRETLERİ VE ÖDEME KOŞULLARI:

Lisans Ücreti :

BIOTEAM’e yıllık olarak ödenmesi gereken ücretler şu şekilde hesaplanır : Başvuru formuna dayanarak bir takvim yılı için toplam « x » günlük (seyahat zamanı dahil) kontrol gerçekleştirilecektir

YÖNETMELİK SÜRE ÜCRET CİNSİ
TR 1 GÜN TL
EU 1 GÜN EURO
NOP 1 GÜN EURO
GLOBALG.A.P. Standart 1 GÜN EURO
GLOBALG.A.P. QMS 1 GÜN EURO
EU,NOP İŞLETME 1 GÜN EURO

Yıllık lisans ücreti kontrol ziyaretlerini ve raporlarını içerir. Belgelendirme kararının olumlu olması halinde

Aşağıdakiler lisans ücretine dahildir:
 • Müteşebbis Sertifikası (Master Sertifika)
 • Etiketlerin değerlendirilmesi ve onayı;
 • Ürün spesifikasyonlarının değerlendirilmesi ve onayı;
 • BIOTEAM web sitesinde firma adının yayınlanması

Aşağıdaki maddeler yıllık ücrete dahil değildir:
 1. Faaliyet sertifikası; ithalat ve Ürün sertifikaları (her ürün sertifikasından sonra 10 € ek ücret talep edilecektir);
 2. Analiz masrafları;
 3. Kontrolörün seyahat masrafları;
 4. Belge ve numunelerin taahhütlü posta masrafları;
 5. KDV
 6. Etiketlerin değerlendirilmesi ve onaylanması
 7. Ürün spesifikasyonlarının değerlendirilmesi ve onaylanması

Ücretlendirmede dikkate alınan temel birim müteşebbise sağlanan işin adam/gün olarak değeridir. Bu işe kontrol öncesinde, esnasında ve sonrasında yapılan işlemler dahil edilmekte olup BIOTEAM Ücret Tablosunda tanımlanmaktadır. Müteşebbis kendisine gönderilen Masraf Dökümünü onayladıktan sonra kontrat imzalanabilecektir. BIOTEAM projenin durumuna göre 1 den fazla kontrolörünü aynı anda gönderme hakkına sahiptir


Ödeme Koşulları :

Kontrol masrafları müşteriye aittir. Yapılacak olan işin niteliğine ve zamanına göre belirlenmiş olan ücretler faturalandırılacaktır. Müteşebbis aşağıda belirlendiği şekilde ödemeleri yapmayı taahhüt etmektedir. ( Vergi Usul Kanunu madde 229, madde 230, madde 231, madde 232’e Göre Kişi ve Kurumlar “Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlara da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler”. Bu nedenle ödeme öncesinde faturanızı talep etmeyi unutmayınız). Yapılan transferlerle ilgili olarak müteşebbis banka masraflarını ödemelidir. Ödeme yapıldığında “Ödeme Yapan Firma veya Kişi” nin ismi ve “Ödemenin ne amaçla yapıldığı” mutlaka belirtilmelidir. BIOTEAM yukarıda belirlenmiş olan ücreti her sene yeniden tespit edebilir. Müteşebbis belirlenen ödeme programına göre ödemelerini yapar ve en geç sözleşmede belirlenmiş olan tarihten 30 gün sonra ödeme yapılmalıdır. Müteşebbis yukarıda anılan koşullarda ödemeyi yapmaması veya geciktirmesi durumunda aylık % 3 üzerinden bir gecikme cezası ödemeyi kabul eder. Ödeme şayet belirlenen kontrol tarihinden iki hafta öncesine kadar yapılmamış ise BIOTEAM kontrolü iptal edebilir. Kontrollerin BIOTEAM veya müteşebbis tarafından iptal edilmesi durumlarında aşağıdaki ücretler talep edilir. Kontrolün iptal edilmesi şayet kontrol gününden 2 haftadan daha uzun bir sure içerisinde bildirilmiş ise belirlenmiş olan toplam ücret ve yapılan toplam masrafların (uçak bileti, vize masrafları vs gibi) %15 i. Kontrolün iptal edilmesi şayet iki hafta ve daha kısa bir süre içerisinde yapılırsa; belirlenmiş toplam ücret ve yapılan toplam masrafların %50 si BIOTEAM’ ya ödenmelidir. Kontrol tarihleri BIOTEAM tarafından müteşebbise yazılı olarak bildirilecektir. .