Hakkımızda

       Bioteam Ekolojik Tarım Kontrol Organizasyonu Ltd.Şti. 2015 yılında Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyon alanında faaliyet göstermek üzere İzmir’de kurulmuştur. Firmamız TR-OT-41 kodu ile; 5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik hükümlerince, Organik Tarım Komitesi’nin 15.02.2016 tarihli ve 2016/01 sayılı Kararı ve Müsteşarlık Makamı’nın 19.02.2016 tarihli ve 7672 sayılı Olur’ları T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu olarak yetkilendirilmiştir.

FALİYET KAPSAMLARIMIZ
Organik Bitkisel Üretim (Doğadan Toplama,mantar dahil)
Organik Hayvansal Üretim (Arıcılık dahil)
Organik Ürünlerin İşlenmesi,
Ambalajlanması,
Etiketlenmesi,
Depolanması,
Taşınması ve Pazarlanması (Maya üretimi ve yem dahil) .

 

KALİTE POLİTİKASI

       İlkelerimiz çerçevesinde aşağıdaki temel prensipler kabul edilmiştir:
Potansiyel ve güncel iş ortaklarına, güncelleşen bilgiyi aktararak pozitif katkıda bulunmak ve sürekli olarak gereksinimlerini karşılamak Yerel ve uluslararası yetkili kuruluşlarla işbirliği yaparak hizmetlerinin niteliğini arttırmak

• Müşterilerine ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan belgelendirme hizmeti sunmak Müşterilerine sunduğu hizmetlerde tutarlı olmak
• Hizmetlerini yerel ve uluslararası etik ve profesyonel değerlere uygun olarak sürdürmek
• Belgelendirme hizmetlerinin herhangi bir ticari, mali veya diğer baskı unsurlarından bağımsız olarak yürütülmesini  sağlamak.

Poltikamız çerçevesinde genel hedeflerimiz belirlenmiştir :
• Yüksek müşteri memnuniyeti
• Müşteri talebine uygun belgelendirme programlarını uygulamaya almak ve akreditasyonlarını sürdürmek
• Hizmet kalitesini iyileştirmek için teknik ve idari personelin sürekli eğitimini sağlamak
.

VİZYONUMUZ
Müşteri memnuniyetini ve sürekli gelişimi sağlayarak, ilgili standartlar ve yönetmelikler doğrultusunda organik tarımın gelişimine katkıda bulunmak.

MİSYONUMUZ  

 • Kaliteli hizmet
 • Güvenilirlik
 • Gizlilik
 • Eşitlik
 • Profesyonel Ekip
 • Sürekli Eğitim

TARAFSIZLIK YÖNETİMİ

 Belgelendirme faaliyetleri, tarafsız bir şekilde yürütülmektedir ve tarafsızlık ilkesi üst yönetim tarafından kararlılıkla izlenmektedir. BIOTEAM, ticari, mali ve başka herhangi bir baskı unsurunun belgelendirme faaliyetlerindeki tarafsızlığını etkilemesine ve bozmasına izin vermeyecek bir yönetime sahiptir.
Şirketin tüm ortakları, varsa BIOTEAM çatısı dışında gerçekleştirdikleri ve belgelendirme hizmetini etkileyebilecek faaliyetlerinin, BIOTEAM kapsamındaki belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığını etkilememesi yönünde her türlü önlemi alacaklarını yazılı yükümlülük beyanı aracılığı ile taahhüt ederler.
Bu tür yükümlülük beyanı tüm çalışanlar için de mecburidir.

BIOTEAM belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığındsan sorumludur ve tarafsızlığa gölge düşürecek ticari, mali veya diğer baskılara izin vermemektedir. Şirketin faaliyetlerinden, ilişkilerinden veya personelimizin ilişkilerinden kaynaklanan tarafsızlığa yönelik riskler sürekli olarak belirlenir ve güncel tutulur. Tarafsızlığa yönelik bir risk belirlendiğinde bu riskin ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi için önlemler alınır. Bu önlemlere ilişkin kanıtlar sistem içinde muhafaza edilir. Tarafsızlık ilkesi altında BIOTEAM aşağıdakiler gerçekleştirmez :

 • Belgelendirilen ürüne ilişkin tasarım, üretim, montaj, dağıtım veya bakım faaliyetleri
 • Belgelendirilen prosese ilişkin tasarım, uygulama, işletim veya sürdürme faaliyetleri
 • Belgelendirilen hizmete ilişkin tasarım, uygulama, sağlama veya sürdürme faaliyetleri
 • Müşterilerine danışmanlık hizmeti
 • Belgelendirme programının müşterilerin yönetim sisteminin değerlendirilmesini gerektirdiği durumlarda müşterilerine yönetim sistemi danışmanlığı veya iç kontrol hizmeti

BIOTEAM ilişkide diğer kişi ve kuruluşların faaliyetlerinin, belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığını tehlikeye atmaması için gerekli önlemleri kendi sistemi içinde almıştır.
Başka kişi ve kuruluşun belgelendirilen veya belgelendirilecek ürünü pazara sunduğu veya ürettiği veya danışmanlık teklif ettiği veya sağladığı durumda, BIOTEAM yöneticileri, gözden geçirme ve belgelendirmeyle ilgili karar sürecinde rol alan personel, diğer kişi/kuruluşun faaliyetlerinin içinde yer alamazlar. Söz konusu diğer kişi ve kuruluş personeli de BIOTEAM’nin yönetiminde, gözden geçirme veya belgelendirme kararı sürecinde yer alamazlar.

Faaliyetlerimiz danışmanlık sağlayan bir kuruluşun faaliyetleri ile bağlantılı olarak pazarlanmaz. Kalite sistemine ilişkin açıklamalar danışmanlık ve tavsiye kapsamında tutulmaz. Ayrımcılık yapmayacak şekilde başvuru yapanlara veya operatörlere genel bilgilendirme veya eğitim yapılabilir.

Bir ürün için daha önce danışmanlık sağlayan personel en az iki yıllık süre boyunca, bu ürünle ilgili kontrol belgelendirme karar sürecinde yer alamaz. Bilgi sahibi olunduğu andan itibaren diğer kişi ve kuruluşların faaliyetlerinden tarafsızlığımıza yönelik olarak oluşan her türlü riske karşı tedbir sistem içinde alınmaktadır. BIOTEAM’in tüm personeli (firma içinde çalışan veya BIOTEAM dışında ancak BIOTEAM için çalışan), komiteler faaliyetlerini tarafsız olarak yürütürler.

 

LİSANS, SERTİFİKALAR VE LOGOLARIN KULLANIMI

 Bir ürünün belgelendirilmiş olduğunu göstermek için kullanılan ve gösterilen lisansların, belgelerin, uygunluk işaretlerinin veya herhangi bir başka yöntemin sahiplenilmesi belgelendirme programında tanımlandığı şekilde BIOTEAM’in kontrolü altındadır.
Belge ve işaretlerin kullandırılmasına ilişkin düzenlemelerde ISO/IEC Guide 23 ve ISO/IEC 17030 (üçüncü taraf işaretlerinin kullanımı için klavuz) göre esas alınmaktadır. Dokümantasyonda veya halka açık yayınlardaki reklamlar, kataloglar ve diğer yöntemlerde belgelendirme sistemine ait yanlış referanslar veya bir ürünün belgelendirildiğine dair lisans, belge ve uygunluk işaretinin yanıltıcı kullanımı durumunda yapılacak işlemler tanımlanmıştır. Bu işlemler, düzeltici faaliyetleri, sertifikanın geri çekilmesini, ihlalin kamuoyuna açıklanmasını ve gerektiğinde diğer yasal işlemleri de kapsar. Bu işlemlerin düzenlemesinde ilgili Bakanlık yönetmelikleri ve/ veya ISO/IEC Guide 27 kuralları dikkate alınır.